Puolueiden kannatus ja osuus valituista aluevaaleissa 2022, %

Kokoomus oli aluevaalien suurin puolue 21,6 prosentin ääniosuudella, mikä on 2,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin SDP:n ja 2,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin Keskustan osuus äänistä. Äänestysaktiivisuus ensimmäisissä aluevaaleissa oli 47,5 prosenttia.

Eduskunnan ulkopuoliset puolueet ja valitsijayhdistykset saivat yhteensä 1,1 prosenttia annetuista äänistä. Valitsijayhdistysten listoilta valittiin koko maassa 8 aluevaltuutettua, eduskunnan ulkopuolisista puolueista yksikään ei saanut valtuutettuja uusiin aluevaltuustoihin.

Aluevaaleissa ehdokkaat asetettiin hyvinvointialueilla. Tarkasteltuna kunnissa annettuja ääniä, kaikilla hyvinvointialueilla enemmistö kunnassa annetuista äänistä meni samassa kunnassa asuvalle ehdokkaalle. Osuus oli suurin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, jossa ehdokkaat saivat 92,9 prosenttia kotikuntansa äänistä. Osuus oli pienin Varsinais-Suomen hyvinvointialueella, 66,5 prosenttia. Kunnittain tarkasteltuna suurin osuus äänistä saman kunnan ehdokkaille annettiin Kouvolassa (95,9 %) ja pienin osuus Pyhärannassa (29,1 %).

Kaikista aluevaaleissa valituista valtuutetuista 735 (53,3 %) oli naisia. Vaaleissa annetuista äänistä naisehdokkaat saivat 51,6 prosenttia. Naisten osuus valituista oli suurin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella (68,4 %) ja pienin Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueilla (44,1 %). Kaikista aluevaaleissa valituista istuvia kunnanvaltuutettuja oli 76,7 prosenttia ja kansanedustajia 7,8 prosenttia. Kunnanvaltuutettujen ja kansanedustajien osuus valituista oli suurin Perussuomalaisilla, joista kunnanvaltuutettuja oli 94,2 ja kansanedustajia 15,5 prosenttia.

Äänestysaktiivisuus

Aluevaalien äänestysprosentti oli 47,5. Naiset äänestivät vaaleissa miehiä aktiivisemmin, naisten äänestysprosentti oli 50,1 eli 5,3 prosenttiyksikköä miesten äänestysprosenttia suurempi. Kaikista äänestäneistä 55,8 prosenttia äänesti ennakkoon.

Hyvinvointialueittain tarkasteltuna äänestysaktiivisuus oli korkein Pohjanmaan hyvinvointialueella (53,9 prosenttia) ja matalin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (39,3 prosenttia). Äänestysprosentti oli kaikilla hyvinvointialueella matalampi kuin edellisissä vaaleissa, eli vuoden 2021 kuntavaaleissa. Kunnittain korkein äänestysprosentti oli Luodossa (66,3 prosenttia) ja matalin Vantaalla (38,1 prosenttia).

Lähde: Aluevaalit 2022, vahvistettu tieto, Tilastokeskus