Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen

Tammikuussa pidettävissä aluevaaleissa valitaan päättäjät 21 hyvinvointialueelle. Tulevat valtuustot tulevat päättämään hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveys, sekä palo- ja pelastustoimenpalveluista.

-Hyvinvointialueiden tuottamat palvelut ovat ihmisten toimivan arjen turva ja tae. Siksi tulevilla hyvinvointialueilla on kiinnitettävä erityisesti huomiota palveluiden saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Saavutettavuuden on koskettava myös digitaalisia palveluita. Kaikki eivät voi tai halua käyttää digitaalisia palveluita, myös heillä on yhtäläinen oikeus laadukkaisiin palveluihin, ” Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi. 

Demarinaisten aluevaalitavoitteet kiteytyvät seuraavien teemojen alapuolelle: laadukkaat ja riittävät palvelut, ihminen palvelujen keskiössä ja reilu työnantajapolitiikka. 

 -Haluamme, että tulevilla hyvinvointialueilla toteutuu seitsemän päivän hoitotakuu, joka samalla koskee myös mielenterveyspalveluita. Lisäksi suun terveyden hoitotakuun tulee olla kolme kuukautta. Keskeistä on myös saada riittävät resurssit ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotka parantavat etenkin perheiden ja nuorten hyvinvointia”, Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Emmi Lintonen täydentää. 

  -Hyvinvoiva henkilöstö takaa laadukkaat palvelut. Tämän vuoksi haluamme kiinnittää huomiota sote- alan henkilöstön työssäjaksamiseen ja hyvinvointiin. Tulevien hyvinvointialueiden on pidettävä hyvää huolta osaajistaan. Lisäksi hyvinvointialueiden on huomioitava sukupuolten välinen tasa-arvo läpileikkaavasti strategioissaan, ” Tuppurainen päättää.

Aluevaalitavoitteet